Nên chọn công ty thực tập như thế nào?

Còn với một công ty startup, cách thức chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc mang tính tập thể cao. Nếu bạn tích cực, ham học hỏi thì ai bạn cũng có thể học tập.

Kinh nghiệm thực tập

Làm việc tại công ty lớn, bạn sẽ thuộc một nhóm nào đó với dự án nhất định. Bạn cần đạt được mục tiêu đã định sẵn và giao phó. Giữ một vị trí cố định, công việc chuyên môn cụ thể, bạn sẽ được trao dồi và thực hành để phát huy tốt hơn. Khả năng tổ chức công việc phải hòa nhập được vào trình độ chung của công ty đã xây dựng. Có sự phân chia cấp bậc rõ ràng và ai có quyền quyết định những gì.
Với startup thì bạn có nhiều việc phải làm hơn trong một công ty mới, chuyên môn lẫn ngoài chuyên môn đều phải đảm nhận và cố gắng hoàn thành. Thu nhận kiến thức theo chiều rộng. Trong một tổ chức không nhiều thành viên, bạn có thể tự do tham gia đóng góp ý kiến cá nhân, được làm việc với tất cả các cấp.
Các kỹ năng từ việc thực tập

Kỹ năng được tạo ra từ việc bạn phải trực tiếp đối mặt giải quyết các vấn đề khác nhau. Nhiều hơn nữa là bạn được học hỏi từ cấp trên, đồng nghiệp xung quanh từ nhiều phòng ban. Đối với công ty lớn, mỗi người mỗi việc, khối lượng công việc cao và tính chất không giống nhau. Thế nên cơ hội cho một sinh viên thực tập học hỏi từ nhiều đối tượng khác nhau là khá thấp. Chỉ có thể chắc rằng bạn được trao đổi, học hỏi từ người giám sát trực tiếp hoặc cùng nhóm.
Còn với một công ty startup, cách thức chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc mang tính tập thể cao. Nếu bạn tích cực, ham học hỏi thì ai bạn cũng có thể học tập.
Danh tiếng từ công ty thực tập

Bạn hoàn toàn có quyền tự hào khi có thể bước vào thực tập tại công ty tiếng tăm. Tương lai điều này sẽ mang đến ấn tượng không nhỏ cho các nhà tuyển dụng sau này. Vị trí cùng với công việc cụ thể tạo nên sự an tâm cho bản thân và gia đình về những gì bạn đang làm.
Còn đối với một công ty khởi nghiệp, cho thấy rõ bạn mong muốn bắt đầu con đường sự nghiệp với một môi trường rộng về sáng tạo và nhiệm vụ. Có thể không nhiều người biết nơi bạn làm, hiểu hết những việc bạn đang đảm nhận. Nhưng thay vào đó bạn có thể đồng hành, cùng xây dựng công ty ngay từ thuở ban đầu, trải qua các giai đoạn khó khăn, thử thách.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *