Bí quyết xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

Tổng hợp và phân tích những thông tin trên thị trường đã, đang và sẽ tác động thế nào đến hình ảnh và nhận xét của người tìm việc đối với công ty.

Thương hiệu nhà tuyển dụng

Khái niệm Thương hiệu nhà tuyển dụng được dùng vào giữa năm 1990, là tuy tín của công ty đối với người tìm việc với tư cách là một nhà tuyển dụng. Chính giá trị này giúp công ty thu hút nhân tài và dễ dàng chọn ứng viên thích hợp. Và nếu như trước đây việc này được hiểu là trách nhiệm của riêng bộ phận nhân sự thì giờ đã đổi khác. Phần lớn các CEO và lãnh đạo marketing cũng cảm thấy mình có vai trò và nên tham gia vào điều này.
Các cách xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

– Định vị: cụ thể hóa những giá trị thực sự mà công ty bạn mang đến cho nhân viên. Hãy thể hiện điều này càng rõ ràng càng tốt, phổ biến chúng để ngay cả các ứng viên tiềm năng cũng biết đến.
– Đánh giá lại khả năng nhận diện và uy tín: tận dụng mạng lưới xã hội để rà soát lại thông tin về công ty khi đối với nhân sự bên ngoài là như thế nào. Tổng hợp và phân tích những thông tin trên thị trường đã, đang và sẽ tác động thế nào đến hình ảnh và nhận xét của người tìm việc đối với công ty.
– Thử đứng ở vị trí của ứng viên: cách làm này giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ đối tượng tuyển dụng tương lai thật sự mong muốn, đợi chờ gì ở các công ty. Từ đó mà tìm thêm nhiều điểm tương đồng giữa hai bên, nâng cao thương hiệu theo hướng tích cực. Là một cách hay để thu hút nhân sự.
– Mở rộng mạng xã hội truyền thông: tận dụng tốt các phương tiện truyền thông. Hãy để mọi người biết đến công ty bạn nhiều hơn, các hoạt động thú vị trong công ty, cộng đồng. Bạn dùng mạng xã hội để tìm hiểu ứng viên thì họ cũng làm điều tương tự này. Do vậy, bạn nên tập trung làm chủ những thông tin bạn muốn họ nhìn thấy và biết đến.
– Đảm bảo tất cả các nhân viên hiểu giá trị của thương hiệu nhà tuyển dụng: đơn giản là mọi người sẽ đồng lòng xây dựng, giữ gìn và tôn trọng những gì có ảnh hưởng đến họ!
Tạo thương hiệu nhà tuyển dụng tốt sẽ mang lại cho công ty bạn nguồn lực nhân sự tiềm năng vô hạn. Đây cũng là nhân tố cốt lõi để công ty phát triển một cách bền vững. Do vậy, chú ý ngay đến những thông tin truyền thông hướng đến công ty bạn và những cách thức phát triển thương hiệu bên trên. Vận dụng sớm nhất có thể bởi vì uy tín là cần thời gian xây dựng, chắc chắn là bạn đồng ý với điều này!

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *